Dnia 22 października 2017 roku, tradycyjnie już w parafii pw. Przemienienia Pańskiego przeżywana była uroczyście Msza Święta na rozpoczęcie Tygodnia Misyjnego. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jabłonce, którzy należą do kółka misyjnego działającego przy tejże szkole, w strojach mieszkańców wszystkich pięciu kontynentów, swoim czynnym udziałem
w Liturgii, przypominali o obowiązku przepowiadania Ewangelii oraz o potrzebie modlitwy za misjonarzy i tych, do których są posłani. Tegoroczne hasło Tygodnia Misyjnego: Idźcie
 głoście nastaraja do refleksji i postawienia pytania: czy jestem gotów, aby przepowiadać słowem, dobrą postawą i modlitwą Chrystusa wszędzie tam, gdzie jestem posłany?
To zadanie, które stawia nam zawsze nasz Mistrz i Nauczyciel – Jezus Chrystus, jest ciągle żywe i aktualne. Przypomniał  także o tym Ks. Rafał Kuchniak – wikariusz, gdy prowadził dialogowane kazanie z dziećmi. Przedłużeniem  niedzieli misyjnej jest modlitwa różańcowa
w tygodniu i indywidualna modlitwa dzieci za tych mieszkańców globu, które w drodze losowania wybrali. Wierzę, że  ich zapał i entuzjazm, którym emanują na spotkaniach, przyczyni się do ich świadomego włączenia się w działalność misyjną Kościoła.

                                                                         s. Natanaela