Ogromne wyróżnienie dla naszej szkoły.

Grant programu POWER zdobyty!

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jabłonce  będą doskonalić swój warsztat pracy za granicą. 

Niezwykle miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jabłonce zdobyła grant w wysokości ponad 320 000 złotych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – Ponadprogramowa Mobilność Kadry Edukacyjnej. Kilkumiesięczne wysiłki naszych nauczycielek Sabiny Pilch i Katarzyny Jaromin związane z opracowaniem, napisaniem wniosku i zgromadzeniem potrzebnej dokumentacji przyniosły zamierzone owoce.

Projekt został złożony w styczniu 2017 roku, a niedawno Szkoła podpisała Umowę Finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Na mocy tego dokumenty Szkoła rozpoczyna realizację projektu. Najbliższy rok kalendarzowy i szkolny to przede wszystkim praca i trud włożony w koordynowanie projektu. Tego wyzwania podjęły się panie mgr Sabina Pilch i mgr Katarzyna Jaromin działając we współpracy z dyrekcją oraz całym Gronem Pedagogicznym.

Wynikające z projektu założenia będą realizowane w ramach Ponadprogramowej Mobilności Kadry Edukacyjnej w obszarze edukacji szkolnej. Projekt jest współfinasowany przez Unię Europejską w ramach środków funduszu społecznego i będzie obejmował okres od 30 września 2017 do 29 września 2019 roku. W tym czasie nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Jabłonce będą brali udział w różnorodnych kursach językowych i szkoleniach metodycznych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Hiszpanii oraz na Malcie.

Głównym celem projektu jest podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez zdobywanie wiedzy i  dokształcanie się poza granicami Polski. Nauczyciele będą się kształcić w różnych dziedzinach zwiększając swoje kompetencje w zakresie: TIK, pracy z uczniem zdolnym, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pracy z uczniem uzdolnionym językowo, a także poszerzą swoje horyzonty i wzmocnią motywację do bardziej efektywnej pracy.

Pierwsze wyjazdy odbędą się już w listopadzie tego roku. Dwie nasze anglistki wyjadą na Maltę i skorzystają ze szkoleń metodycznych.

Dzięki temu projektowi nasza placówka zyska wiele cennych doświadczeń i z pewnością będzie stanowiła bardziej atrakcyjne środowisko do zdybywania wiedzy dla naszych uczniów. Poprzez wyjazdy zagraniczne nauczycieli nawiążemy nowe znajomości poza granicami, co z pewnością zaowocuje nowymi międzynarodowymi współpracami szkół i licznymi projektami w ramach eTwinning. Mamy również nadzieję na bliższą współpracę z zagranicznymi placówkami celem podjęcia wyzwania napisania i zrealizowania projektu w ramach Akcji 2. Partnerstwa strategiczne.