Świąt wypełnionych
radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego
wszystkie marzenia, pełnego optymizmu,
wiary, szczęścia i powodzenia


życzą
Dyrekcja,
Grono pedagogiczne,
pracownicy i uczniowie.